Program

rainbow

Paleta Wartości

Girl Painter

Budowanie systemu wartości, zasad moralnych jest jednym z podstawowych zadań rodzica wobec dziecka. Chcemy Państwu pomóc w tym zadaniu, gdyż wiemy, że mówienie o wartościach i uczuciach z dziećmi nie jest łatwe. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabaw i środków dydaktycznych stopniowo wprowadzamy dzieci w świat wartości.

Każdego tygodnia zwracamy uwagę na inną wartość lub nawyk, codziennie nad nimi pracując. Aby działania te były skuteczniejsze, prosimy rodziców o zwracanie dzieciom uwagi na nauczane wartości również poza Przedszkolem, zgodnie z zasadą Państwa Eyre:

"Nauczanie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka."

Dbamy o Twoich najbliższych.

Google+ Facebook contact