Program

rainbow

Angielskie Zanurzenie

Bee Writer

Przedszkole Oxford House ma charakter dwuję™zyczny. Pragniemy stworzyć‡ naszym Przedszkolakom takie ›środowisko, w którym z ł‚atwoś›cią i przyjemnością… opanują… umieję™tności komunikowania się™ w języku angielskim. Dlatego główną metodą, jaką… stosujemy jest metoda immersji – czyli zanurzenia. W przedszkolu nie odbywa się™ formalna nauka języka, dzieci „zanurzają się” w języku podczas trwania bloku angloję™zycznego. Ję™zyk ten towarzyszy im podczas codziennych czynności i zabawy nie zakłócając stałego porzą…dku dnia.

 

 

 

W ten sposób angielski jest nabywany nieświadomie, tak jak odbywa się™ to w przypadku języka ojczystego. Metoda immersji stosowana jest poprzez codzienny kontakt z j. angielskim podczas: zabaw swobodnych, umuzykalniają…cych i artystycznych wyjścia na spacer czy na plac zabaw odpoczynku (storytelling) spożywania posił‚ku wykonywania prostych czynności takich jak: porzą…dkowanie sali, nakrywanie do stoł‚u czy zabiegi higieny osobistej Metodę immersji wzbogaciliśmy również o codzienne zaję™cia dydaktyczne, które łączą… w sobie kilka sprawdzonych, niekonwencjonalnych metod nauczania takich jak: - Metoda Reagowania Całym Ciałem, (TPR – Total Phisical Response) - Metoda Naturalna (The Natrual Approach) - Podejście Komunikacyjne

Dbamy o Twoich najbliższych.

Google+ Facebook contact