Program

rainbow

Odkrywalnia Talentów

Bee Painter

Każdy człowiek został obdarowany jakimś talentem, lecz nie każdy go odkrył. Nauczyciele Przedszkola Oxford House nastawieni są na poszukiwanie szczególnych uzdolnień dzieci, a później kształtowanie ich. Sprzyja temu szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, w których uczestniczą wszystkie dzieci wszechstronnie się rozwijając.

Nasze dodatkowe zajęcia to:

- rytmika,

- gimnastyka,

- zajęcia artystyczne,

- przyrodniczo-eksperymentalne

- religia

Dbamy o Twoich najbliższych.

Google+ Facebook contact